Monday, March 14, 2005

מצרים - תנ"ך - ספר שמות

סיכום השיעור בגוגל Documents
איסוף הקישורים בספריית המועדפים בסרגל הכלים. בניית ספרייה תנ"ך.
נסיך מצרים עפרה חזה - סרטון YouTube Ofra Haza - Deliver Us Hebrew Version
גוגל כדור הארץ - הצגת גבולות מצרים, הנילוס ומקורותיו, מצרים העליונה, תחתונה.
מצרים במקרא לפני ואחרי עבדות מצרים, דעת אתר לימודי יהדות ורוח
קריאת התנ"ך - גוגל: inurl:mechon-mamre "בארץ גשן"
קריאת הפרשה בכתב סת"מ. אתר ספרים חנם > ספרי קודש > תנ"ך > שמות > סת"ם
הקראת התנ"ך בקובץ קול - גוגל: "בארץ גשן" mp3
תרגום אונקלוס - מי הוא אונקלוס גוגל ויקיפדיה: אונקלוס, עקילס
עיון בספרייה בספרים: אטלס דעת מקרא, מצרים (70), שור שיחור וארץ גשן (94), שירת הים (102), מסעי בני ישראל (118). מנשה הראל, הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל (195-206)
חיפוש מפות עתיקות - גוגל תמונות: egypt map בחירת מפות גדולות מאד, איתור מפה עתיקה.
היכן נמצאת ארץ גושן - גוגל: היכן ארץ גשן - אתר צורה ארץ גשן ורעמסס
- בדיקת אמינות המקור - התרשמות ממבנה האתר, דף הבית, מי הכותבים, מי הכותב ועל מי הוא מסתמך.
- מי הוא הרד"ק - גוגל ויקיפדיה רד"ק
- מי הוא הרס"ג - גוגל ויקיפדיה רס"ג
איתור מקום בעזרת מפות עתיקות.
חיפוש מפות בעזרת מפות עתיקות ישראל, בית הספרים הלאומי
GE הוספת שכבת תמונה, סימון בנעץ, הסרת תצוגת מפה עתיקה.
זיהוי המקומות הנזכרים בגוגל מפות. איתור וסימון Placemark
Faqus, Egypt
Wady OR Wadi Tumilat - שמירת קובץ Bible.kmz ל My Maps
Zagazig
Faqus
qantir שמירת קובץ Biblical sites in Israel and Beyond ל My Maps
San el Hagar
Pelusium זיהוי Heliopolis שמירת קובץ Historical cities התמקדות על ערי מצרים
חיפוש קבצי Kmz - filetype:kmz OR filetype:kml "children of israel"
פתיחת קובץ stops בגוגל כדור הארץ.
שתילת מפה עתיקה מעל מצרים.

מי הוא פרעה מלך מצרים - גוגל: פרעה מלך מצרים - אתר דעת, גבריהו
היכן חצו בני ישראל את ים סוף

No comments: