Wednesday, August 17, 2005

שיעור 3 - אמינות המידע ואמנות קריאת התקצירים


אמינות המידע בגוגל

הקלות והמהירות שבה יכול כל אחד לכתוב, לפרסם באינטרנט ולהסיר בכל עת מידע בעלות אפסית יצרה מאגרי חינם ענקיים לא מבוקרים הגורמים למוצאי המידע לחוש כי "בממוצע הם לא נמצאים בדף הנכון" On average you are on the wrong page
[ Jacob Nielsen Designing Web Usability ]
המלצות מקדמי האתרים
איך בונים אתר שגוגל יאהב
האינטרנט מכיל:

אתרים הנכתבים "לבן על לבן" כדי לכלול מילות מפתח לא נוגעות [ רלוונטיות ] כדוגמת:
DPCLIMC

אתרים שבהם
מילות מפתח שאינן קשורות למסר של האתר:
sex, casino, breast
שימוש חוזר מופרז: math, math, math,……
טקסט קטן באזורים נידחים: בסוף הדף, מעל הכותרות ובאזורים לבנים.

המילים כלל לא נראות בדף התוצאות
Arie Schwartzman from Zur Moshe
אתרים המציגים מידע סותר כדוגמת:
Hard water, fluoride linked
Hard water, fluoride linked
מי צודק ?
האפשרות לשנות את המידע בכל עת
מחיר הספרים יופחת ב 30%
מחיר הספרים יופחת עד 30%

אתרים שקודמו
נעמי גרינברג

לפעמים כן ולפעמים לא: על מיקום מילות מפתח המוסתרות לסירוגין, חליל גובראן
בחינת התוצאות בדף התקצירים
מבנה דף התקציר
כותרת הדף
כתובת Address
סרגל כלים
פרטי ומצב חשבון
מערכת תיבת החיפוש
שורת הגאווה
קישורים ממומנים Sponsored Links
קישורים ממומנים Sponsored Links Adwords
תקצירים ותקצירים מוטים.
סרגל ניווט עד 1000 תוצאות.

שורת הגאווה
כמות התוצאות מלמדת על שכיחות המילים / ביטוי
Results 1 - 9 of about 23 for "מוטי סוקולוב". (0.18 seconds)
Results 1 - 10 of about 13 for "מרדכי סוקולוב". (0.19 seconds)

פרטי ומצב חשבון
zvi@esefer.net Search History My Account Sign out

תקצירים ותקצירים מוטים.
כותרת התקציר
: מיוצרת ע"י בונה האתר ולכן היא חשודה בהטיית המידע הנמצא באתר.
באתר הבא שכותרתו:
Evaluation of Face Recognition Algorithms
הכותרת מייצגת נאמנה את תוכן האתר.
באתר הבא מדריך לנרשם תואר שני מצפה הגולש לקבל מדריך כיצד להרשם ללימודי תואר שני במקום זה הוא מגיע לתאור הקורסים לתואר שני.
תוכן הכותרת
דרוג התוצאות יעדיף כותרת המכילה ביטוי - "Down Syndrome"
אחר כך יוצגו תקצירים שבכותרתם מילים - לפי המשמעות ולא לפי סדר הכתיבה

תקציר האתר: מיוצר on fly אוטומטית ע"י גוגל ולכן אמינותו גבוהה במיוחד

הכתובת
הכתובת "מדברת"

http://stneasy.fiz-karlsruhe.de/dbss/help.PHARMAML.html
#SubjectCoverage

fiz-karlsruhe.de. מפעל fiz בקרלסרוהה גרמניה
/dbss מאגרי מידע
/helps דפי עזרה
PHARMAML. מאגר רפואי
SubjectCoverage תכולת המאגר
הסבר: מדובר בדף עזרה הנוגע לתוכן מאגר רפואי הנמצא ברשימת המאגרים שבבעלות חברת STN הנמצאת בקרלסרוהה בגרמניה.
בחינת התוצאות
1.כמות מצוי-צפוי.(מצטמצם עם הניסיון
2.מיון, ותוצאות ראשונות. 5 והלאה
3.תקצירים.שיטת התקצור PAT , הדגשות.
4.מקור, כתובת. בחינת התוצאות > הכתובת">*
5.פתיחת 2,3 אתרים. בחינת התוצאות > פתיחת 2,3 אתרים">*
6.הערכה ראשונית. בחינת התוצאות > הערכה מהירה">*

בדיקת 2-3 אתרים
1.בדיקה חזותית
הפעל את Highlight בדוק את צפיפות המילים הצבועות.
2.כותרות
קרא כותרת וכותרת משנה.
3.מילות מפתח
חפש את “Keywords:” הפעל את “Word Find”

הערכה ראשונית
1.בדיקה חזותית:
א. באמצעות ה Marker ובעזרת העכבר באזורים נידחים, "system Processor"

ב. חיפוש אחר מלים לא רלוונטיות והגזמה.
ג. עיצוב מתאים לציפיות.(מדעי, מסחרי, סולידיות,שימוש בעיצוב רדוד/מופרז)
דוגמה: ofek israel חיפוש מידע אודות לויין הריגול הישראלי "אופק"
2.בדיקת המקור:
א.בדוק קיום “about”."אודות".
ב.בדוק קיום שם וכתובת: פיזית, טלפון, פקס. חפש: “Tl”, “Fax”, “Tl*”,”Fx”.
ג. בדוק קיום E-mail למשוב ושאלות. חפש: "@"

מיקום ויציבות:
1. שרת חינם או שרת בתשלום. למשל: Biometric Solutions או בתשלום. [ Frank Dietz ]
2. יציבות הקישורים, לחצנים.

Rating
1.בדוק את שם החברה או כותרת האתר ב Google Yahoo.
2.בדוק את שם המחבר ב Google Yahoo.

דוגמה לבדיקת שם המחבר
בחיפוש אחר: preventing osteoporosis ב FDA
נמצא המאמר: Osteoporosis and Men מאת: Carol Lewis
בדיקה בגוגל: Carol Lewis osteoporosis

דרכים נוספות לצפות בגוגל© כל הזכויות שמורות לצביקה שורצמן 2005 2006 2007

No comments: