Friday, May 29, 2009

תקשורת ואחסון - ג'י-מייל שיעור 1

פתיחת חשבון ג'י-מייל
הוספת אנשי קשר, קבוצות.
הוספת איש קשר דרך פרטי מייל שהגיע
יבוא אנשי קשר מאוטלוק
גיבוי רשומות
ניסוח כותרת ותוכן
חתימה אוטומטית
Gmail יכול לבדוק עד חמישה חשבונות דוא"ל אחרים לאחסן את הכל ב-Gmail. כעת תוכל אפילו להתאים אישית את הכתובת המופיעה בשדה 'מאת':, וכך תוכל לשלוח מתוך Gmail הודעות, שייראו כאילו נשלחו מאחד מחשבונות הדוא"ל האחרים שלך שבהן הופעלה גישת POP3.


כתיבת דואר בחלון חדש:
כדי לבדוק דואר אחר בעת הכתיבה, נכנס או אחר.
No comments: