Sunday, April 18, 2010

לפעמים, כשמישהו מת נשארים הפרטים הקטנים

"לפעמים, כשמישהו מת נשארים הפרטים הקטנים" כתבה תלמידת כתה ח מאולפנת 'צביה' בדברי ההסבר שהוסיפה לציורה שהוצג בתערוכת 'גווילי אש במכחול' בנות אולפנת צביה בהרצליה ציירו את 'בכפר' של יום טוב (לאצי) לוינגר שנפל בשיירת יחיעם עבודות נבחרות מוצגות בתערוכה במרכז המוזיקה והאומנויות ברעננה (6-22 באפריל 2010) התלמידות נתבקשו להוסיף הסברים לציור. מצגת זו מתמקדת על המילים והקווים.


No comments: