Saturday, August 06, 2005

הטיית המסךמסכי המחשב החדשים מאפשרים הטיית המסך ב-90 מעלות. מצב זה מתאים מאד למשתמשי האינטרנט שכן בדרך זו הם מנצלים היטב את שטח המסך העומד לרשות הגולש באינטרנט.
אתרי אינטרנט רבים מתוכננים ברוחב 700 פיקסלים כדי לאפשר גם לבעלי מסכים קטנים לצפות ברוחב כל האתר מבלי להזדקק לגלילה רוחבית, מצב זה משאיר במסכי " 17שטחי מסך רבים ריקים ממידע.
מסך " 17 במבנה אופקי מקובל מאפשר בתצוגה רגילה בגודל פונט בינוני סקירת 4-5 תקצירים בלבד בדף תוצאות רגיל של גוגל. אם לוקחים בחשבון שרוב הגולשים "לא עוברים" את המסך הראשון הרי שהם רואים מעט מאד מידע.

מסך מוטה מאפשר תצוגה של 8-10 תקצירים, בעזרת הקטנת הפונטים View > Text size <>
הטיית המסך ב-90 מעלות והקטנת הפונטים תאפשר תצוגת 12-13 תקצירים בבת אחת פי - 3 מהמצב הרגיל.
הפעלת ה"מרקר" שבסרגל הכלים של גוגל גורמת ליצירת "מפת צבע" שמסייעת למשתמש להחליט על רלוונטיות האתר גם בלי לקרוא את החומר.

כמות המידע הנצפית במצב זה גדולה בהרבה מכמות המידע הנצפית במצב מסך רגיל.

No comments: