Thursday, November 10, 2005

לפרוץ בעזרת גוגל

גוגל רואה הכל, גם דברים שלא התכוונת לפרסם
הנה רשימת פקודות מיוחדות בגוגל שיאפשרו לך להגיע למידע רגיש באתרים לא זהירים
inurl:admin password

No comments: