Sunday, July 23, 2006

מבחן רמה 2


מה מחירו (משוער) של מכשיר המדידה הנראה כאן
שלח את תשובתך למייל או לנייד של המרצה


פתרון בתוך 60 שניות -- ציון 100
.
.
.
.
אין פתרון בתוך 4 דקות -- ציון 0
באיזה ממאגרי גוגל תימצא התשובה לשאלה הבאה
מה גובה צינורות הביוב (בס"מ) שמתחת לרחוב הגרמנים (1939) בווילנה
א. 0-100
ב. 0-150
ג. 0-200

No comments: