Saturday, August 15, 2009

אתר ילדות עשוקה


אתר "ילדות עשוקה" עלה לאוויר
עמותת ילדות עשוקה הוקמה בכדי להשיג מממשלת גרמניה פיצוי הולם עבור ילדי שואה שילדותם נעשקה. העמותה הציבה לעצמה מטרות מוסכמות ופועלת להשגתן.
כילדים ניצולי שואה, שחוו את אימות המלחמה ואיבדו שם את ילדותם, אנחנו מרשים לעצמנו לפנות אליך ולספר לך על המאבק המתנהל בימים אלו לקבלת פיצוי עבור הילדים ששרדו את התופת.
אנו, קבוצת ילדים ניצולים, הפועלים זה למעלה משנתיים לקידום נושא פיצוי ילדי השואה, קוראים לך להצטרף לעמותת," ילדות עשוקה – ילדים ניצולי שואה", עמותה שמטרתה הבלעדית לפעול להשגת פיצוי הולם בגין ילדות עשוקה ולדאוג לרווחתם של ילדי השואה בערוב ימיהם.

No comments: