Monday, September 28, 2009

רשימת סרטונים - טיול ג'יפים לגיאורגיה

טביליסי - ביקור במדרחוב המשופץ ובבית הכנסת הגדול.
מחנה רועים -4 משפחות רועים ברמות יבחטי.
שמורת 'בורג'ומי חרגולי' - השמורה הגדולה באירופה.
יום במסטיה - 15 שעות במרכז הקווקז הגבוה
פרידה מאושגולי - יום קיץ בכפר המיושב הגבוה באירופה. חדש
עבודה בשדה - קציר (חרמש) ומחול מקומי.
אנשים - אוסף דמויות שצולמו בסביבתם הטבעית.
בתים - אוסף בתים, בעיקר בקווקז הגבוה.


המוזיקה מתוך תקליטור שנרכש בקוטאיסי מלהקה קולית שהופיעה בפנינו ומהורדה באתר http://en.music.inet.ge/

No comments: