Monday, February 07, 2011

יִהיֶה - מיזם לעיצוב כרזת מאוחדת ליום השואה וליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

לקראת יום השואה ויום הזיכרון מוצע בזה לבתי ספר מיזם 'יִהיֶה' (יום השואה יום הזיכרון). לעיצוב כרזת מאוחדת ליום השואה וליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
מיזם זה יכול להתבצע כמה שבועות לפני יום השואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל, ימים שבהם מתקיימות בבתי הספר פעילויות שונות המאזכרות את יום השואה, יום הזיכרון ואת הקשר ההדוק ביניהם.
הפעילות במיזם 'יִהיֶה' משלבת למידה רגילה ואמנות גראפית מיחשובית בסיסית שמתאימה לשכבת גיל רחבה בחטיבות הביניים ובתיכונים כאחד.

הפעילות
הכרזה על תחרות לבחירת כרזת 'יִהיֶה' בית ספרית.
למידה ואזכור שני ימי הזיכרון בהוראה פרונטלית רגילה.
הדרכת wordle והדרכת שימוש בסיסי בתוכנת Photoshop בכיתת מחשבים.
בחירת שלושת הכרזות הזוכות.
הדפסת והפצת הכרזה שנבחרה ככרזה הבית ספרית.

נתונים
גודל הכרזה להדפסה - 50/70 ס"מ בפרישה אופקית או אנכית.
תוכן הטקסט בכרזה- ערבול ועיצוב טקסט באמצעות Wordle
עיצוב גראפי תמונה, טקסט וסמל בית הספר באמצעות Photoshop

Wordle קומפוזיציות טיפוגרפיות אוטומטיות
תוכנה אינטראקטיבית מבית IBM המופעלת באתר wordle.net
Wordle מאפשר ליצור ענן תגיות בפורמטים שונים. אפשר להציג את ענן התגיות בצבעים שונים ובתצורות שונות
מחייב התקנת רכיבי ג'אוה במחשב האישי.
קרא על התוכנה והאפשרויות בבלוג של גל מוראפקטים מיוחדים ב Wordle
חיבור מילים למשפט באמצעות הסימן "~" למשל: יום~הזיכרון~לחללי~מערכות~ישראל
כדי להגדיל את הפונט יש לשכפל את אותו משפט/מילה פעמים רבות
כדי להסיר מילה מהענן: קליק ימני על המילה > Remove
בעברית אפשר להשתמש גם בפונט Lucida Sans
אפשר לעצב מערכת צבעים אישית בעזרת Color > Custom Palette
אפשר למיין את התוכן בסדר אלפא - ביתי
אפשר לשלב מילים בכמה שפות באמצעות הפונטים העבריים (SBL Hebrew ו Lucida Sans)

מקורות לטקסטים אפשריים לערבול ועיצוב ב Wordle
יום הזיכרון לשואה ולגבורה - ויקיפדיה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - ויקיפדיה
אתר הגבורה - גיבורי ישראל לדורותיהם
משמעות השואה - דעת
ישראל - ויקיפדיה
מגילת העצמאות - הכנסת
שירת התקווה - הכנסת
מהי השואה - יד ושם
מיזם - ילדות אבודה
התנגד מי ש... - חיים גורי
מחנות השמדה - מטח

No comments: