Tuesday, August 02, 2011

'וידעו' - VIDEO קדימון שואה

בשנים האחרונות רואיינו ניצולי שואה רבים על ידי גורמים רבים באמצעות סרטי וידאו ממושכים במטרה לתעד ולהנציח את מוראות השואה. עסקו בכך הקרן לתיעוד ניצולי השואה שייסד הבמאי היהודי סטיבן שפילברג שראיין כ-50000 ניצולים, מוסד יד ושם, מוזיאונים ומכוני שואה ברחבי העולם ואף משפחות פרטיות שתיעדו את זכרונות בני משפחתם למען הדור הצעיר.
עתה מתברר כי המטרה העיקרית אמנם הושגה אבל הראיונות לא זכו לחשיפה מרובה. לעתים צופים בראיון בני המשפחה הקרובה למרואיין, המרואיין עצמו ולעתים אף אלה לא.
חוקרי שואה, מורים להיסטוריה וסטודנטים מתקשים לעשות שימוש בחומר המתועד בשל הקושי הטכני לאתר מידע נקודתי בתוך הראיון ולעתים יש צורך בצפיה בת 5 שעות כדי לדלות למשל מידע חשוב בן 3 דקות בגוף הסרט. ככל הידוע טרם הומצא מנוע חיפוש נגיש לכל המסוגל לאתר מילות מפתח מתוך מילים הנאמרות בראיון מצולם.
התוצאה: רוב הסרטים שוכבים על המדפים כאבן שאין לה הופכין. יתר על כן, הראיונות שצולמו בשנים הראשונות ושנשמרו על קלטות וידאו הולכות, נשחקות ונעלמות.
'קדימון שואה' הוא מיזם חינוכי ערכי שמציע דרך לצמצם את הבעיה ומנסה להציל את השקעת העתק בעזרת תלמידים הלומדים היסטוריה. במסגרת המיזם יקבלו התלמידים עותק של הראיון ובמידת הצורך ימירו את הקלטת לאמצעי אחסון אחר, בטוח יותר כמו CD. יכינו אינדקס המתאר אירועים בעלי משמעות המוזכרים בראיון ואת מיקומם בסרט. יכינו קדימון שלא יעלה על 10 דקות אותו הם יעלו לאחד או יותר מאתרי אחסון סרטים המתמחים בכך כמו YouTube או Vimeo. אל הקדימון יצורפו האינדקס והכתובת הפיזית שם ניתן יהיה למצוא את הראיון המצולם המלא.
דוגמה למידע באינדקס: 'תנו לי את הילדים' , נאום רומקובסקי בגטו לודז' , 4 בספטמבר 1942 - 3:52-3:59
המשמעות: המרואיין ששהה בגטו לודז' מתאר בסוף השעה השלישית לראיון , במשך 7 דקות  את המעמד המצמרר שבו מבקש יו"ר היודנראט בגטו לודז' מההורים את ילדיהם 'הלא פרודוקטיביים' כדי לעמוד במכסת ההשמדה הגרמנית במקום המבוגרים היצרניים.
התלמידים העוסקים במיזם, יצפו בראיון המלא, בעזרת מוריהם להיסטוריה יאתרו את הקטעים בעלי המשמעות ההיסטורית המוזכרים בראיון, פעולה שתחייב את למידת האירועים, ינסחו בקצרה בעברית ובאנגלית את תוכן האירוע, 'יחתכו' את האירועים החשובים מתוך הסרט, יערכו בעזרת תוכנת עריכה פשוטה סרטון קצר ויפרסמו אותו באינטרנט.
המסמך שיצורף לקדימון יכיל בעברית ובאנגלית את המידע הבא:
- כותרת
- שם המרואיין, שנת ומקום הלידה
- תקציר הראיון (כ-200 מילים)
- אינדקס אירועים היסטוריים ומיקום איזכורם בסרט (שעה, דקה ותוכן)
- כתובות פיזיות בהם אפשר למצוא את הראיון המלא (ארגון הפרטיזנים, ארלוזורוב 102 ת"א)
- שמות התלמידים ושם המוסד החינוכי
סדרת פעולות זו תוכר בבתי הספר התיכוניים כיחידת לימוד בהיסטוריה ואו/גם באנגלית ואו/גם בתקשורת.
בשנת הלימודים הקרובה יתקיים ניסוי ב-2 בתי ספר תיכוניים. 'אולפנת צביה' בהרצליה ותיכון 'אדר' בפתח תקווה.

פרטים על המיזם אפשר לקבל אצל צביקה שורצמן todanet@gmail.com

No comments: