Monday, January 11, 2010

גוילי אש > במכחול > בלומנזון, מנחם > עבודות בתהליך


תלמידי שכבה ז' בחטיבת 'אילן רמון' צור יגאל - כוכב יאיר במסגרת מיזם 'גוילי אש במכחול' בחרו לצייר את 'פנת חצר' של מנחם בלומנזון ז"ל שנולד בגרמניה שרד את השואה ונפל בסג'רה ערב הכרזת המדינה.
נוצר קשר עם המשפחה במושב שדמות שקיבלה בהתרגשות את הידיעה כי תלמידים יציירו מחדש את ציורו של אביהם שנפל במלחמת השחרור. הבן יחיעם שנולד ביום העצמאות תש"ח כחודשיים לאחר נפילת אביו ורעייתו ענת נרתמו, צילמו את השטח כפי שהוא נראה היום, חיטטו במגירות ושלחו מידע רב שאפשר לתלמידים "להכנס" לאווירה. הם צילמו ושלחו את התמונה המקורית וכן את הצילום ששימש השראה למנחם כשצייר את 'פנת חצר'. הם שלחו צילום של גילוף עץ "יפו" שיצר מנחם עוד בעת שהיה במחבוא בהולנד וכמובן עידכנו את אמם, אלמנת מנחם.
המורה לאמנות אתי, הכינה תצוגה שכללה מידע על מנחם, מקום הולדתו, שהייתו במחסה בהולנד יחד עם חברתו שהיתה לאשתו, קורות עלייתו ונפילתו בקרב על סג'רה במלחמת העצמאות ומגוון כלים ורעיונות אותם העבירה לתלמידים.
יהודית מובילת התקשוב והמורשת בחטיבה ערכה את חומר הרקע והנחתה את המחנכות שסיפרו לתלמידים אודות השואה והגבורה שמתוכם יצר מנחם בלומנזון עד שנפל.
...
שקט, עכשיו מציירים.

צילום החצר בסג'רה ששימש השראה ל'פנת חצר'


עבודות בתהליך

No comments: