Tuesday, January 19, 2010

שמירת קבצים בגוגל Docs ללא המרה


אפשר להעלות ולשמור קבצים מכל סוג בגוגל Docs ללא המרה.
היכנס לגוגל Docs ובחר טען
בטל את הסימון המרה ובחר בקובץ לטעינה עד 250MB
בחר *ספריה אליה יועלה הקובץ ולחץ על התחל טעינה

לאחר הטעינה
הורד כדי להוריד את המסמך בפורמט המקורי
שיתוף כדי לשתף אחרים בצפיה או עריכה במצב Docs
השג את הקישור לשיתוף כדי לקבל כתובת אינטרנט ייחודית כמסמך שהומר ל Docs
שים לב, מסמכים בעברית מוצגים בהיפוך

*אפשר להכין מראש ספריות מקוננות למשל: הקבצים שלי > תמונות

No comments: