Friday, April 01, 2016

מבחן קביעת רמה - מרכז ההדרכה לספריות

מבחן א'
א. מצא פטנט של איציק פומרנץ מכפר סבא (לתשובה: מס' הפטנט)
ב. באיזו ספרייה בישראל אפשר למצוא את ספרו של Bauman, Zygmunt Modernity and the  (לתשובה: שם הספרייה)Holocaust
ג. מצא והצג לוח שנה ציבורי מותאם ליומן גוגל עם חגים ישראליים (לתשובה: קישור ללוח)
ד. הצג על מפה דינאמית את האנדרטה במילה 18 בוורשה (לתשובה: קישור למפה)
ה. שלח את התשובות בספריית קישורים למייל הבא todanet@gmail.com (לתשובה: קישור לדרייב)

מבחן ב'
א. באיזו שנה נבנה הבניין בשדרות הציונות 31 חיפה. (לתשובה: שנה)
ב. מי הוא ראש הממשלה שצילומו מופיע מעל לכתבה בעיתון DESERET NEWS "יהודים וערבים מצאו שלום בחיפה" (לתשובה: שם מלא)
ג. שלח את התשובות ל WhatsApp של המרצה (צבי שורצמן)

No comments: