Saturday, April 09, 2016

מילים, ביטויים וכל מה שביניהם

Glossary
שכח ממילים חפש ביטויים
ביטוי מייצרים בעזרת סימני מרכאות בתחילת ובסוף הביטוי

ביטויים מתחילים במילים
מילון מונחים מתמחה (Glossary)
Glossary osteoporosis > Osteoporosis Health Center
Glossary mill > Glossary of mill machinery

תרגול:
מצא מוצרי ספרייה בפורמט לא טקסטואלי בספריות בניו יורק
glossary library > audiovisual
מצא (באנגלית) שמות של ירקות אורגניים ממשפחת המצליבים
Natural and organic food glossary
שיטות תרגום
ויקיפדיה

No comments: