Saturday, April 16, 2016

סרגל הכלים של גוגל Google Toolbar

ישים רק ב IE

התקנת הסרגל

מספר 'תכונות Must ' הנמצאות בסרגל לעזרתכם:
אפשרות סימון ב- 4 צבעים לסימון רלוונטיות האתר
הדגשה: מאפשר לך להדגיש ביטויים בדף הנוכחי. לחץ על כפתור ה"הדגשה" על-מנת להפעיל ולכבות את אופציית ההדגשה. כל מילת חיפוש שתמצא בדף הנוכחי תודגש בצבע רקע אחר.

כלי למציאת מילה בודדה ברחבי האתר
מצא מילים: מאפשר למצוא מילים בעמוד ולנווט ביניהן. כאשר תקליד מילים בתיבת החיפוש, כפתורים נוספים ועליהם מילים אלו יופיעו בקצה הימני של סרגל הכלים. לחץ על כפתורים אלה על-מנת לקפוץ למקום הבא בעמוד שבו מופיעה המילה. החזק את המקש Shift לחוץ בזמן הלחיצה על כפתור למציאת מילה, אם ברצונך לזוז אחורה למקום הקודם שבו הופיעה המילה.
לכל מילה יש כפתור משלה. אם ברצונך לחפש ביטוי, שים אותו במרכאות (למשל "מזון חתולים"). אם ברצונך לחפש רק מופעים מדויקים של המילה, החזק את מקש ה-Ctrl לחוץ בזמן הלחיצה על כפתור למציאת מילה.

בודק איות ומילון אנגלי
לחצן להעלאת אתרים ישירות לבלוג
תיבת חיפוש ביטויים בשיטת "גרור שחרר"
ניתן לגרור כל טקסט או כתובת URL, מהדף הנוכחי בו אתה צופה אל סרגל הכלים של גוגל, ע"מ להריץ חיפוש. פשוט הדגש את הטקסט המבוקש וגרור אותו אל סרגל הכלים. סרגל הכלים יבצע חיפוש על הביטויים או ה-URL הללו.

שיפור שולחן העבודה

100 תוצאות
שינוי הגדרת הצגת התוצאות - בקש מגוגל לצפות ב 100 תקצירים במקום ב 10. בדרך זו תחסוך פעולות עכבר ומקלדת ותוכל לצפות ב 100 תוצאות בגרירה אחת רצופה.אופן שינוי הגדרת הצפייה:
באתר - http://www.google.com/
בחר ב - Preferences סמן - Number of Results 100

הקטנת האותיות
  • הקטן את הפונטים - שינוי גודל הפונט יאפשר סריקת יותר תקצירים, שכן בשלב החיפוש אנחנו 'מרפרפים' ולא קוראים.שלבי שינוי גודל הפונט בדפדפן IE
  • בפאנל העליון במסך הדפדפן בחר ב- View
  • בחלון שיפתח בחר ב- Text Size
  • בחר ב- Smaller

שינוי הרזולוציה ל 1280X1024
חידוד צפיפות המסך יציג במסכי 19" 8 תקצירים.
כדי לשנות: קליק ימני על שולחן העבודה.
Properties > Settings > Screen resolution > Ok

מסך מוטה
HP 1730
Pivot Pro
אודות מסך מוטה

היסטוריה

גוגל מאפשר שימוש בהיסטוריית החיפוש האישית של המשתמש. על המסך רשומים כל תוצאות החיפוש מסודרים לפי תאריכי החיפוש או לפי רלוונטיות שנקבעת על ידי גוגל. תכונת ההיסטוריה מופעלת או מוסרת לפי בחירת המשתמש באמצעותסימון התיבה המתאימה
על המסך מוצג לוח חודשי שבו מודגשים הימים שתכונת ההיסטוריה הופעלה והוא כולל מדיד מגוון לכמות התוצאות כלי ההיסטוריה משמש כבסיס ל Personalized Search התאמה אישית של סידור התוצאות ע"פ היסטוריית החיפושים הנלמדת ע"י גוגל, איכות דירוג התוצאות משתפרת ככל שהרישום בהיסטוריה גובר.
ההפעלה באמצעות הרשמה בדף search history

התאמה אישית
Personalized Search
גוגל לומד את סוג החיפושים ע"פ ההקלקות על האתרים שנפתחו ברשימת ההיסטוריה.
התוצאות יותאמו למשתמש.
אפשר בכל שלב לבטל תכונה זו ולחזור לחיפוש רגיל.

גלישה בפרטיות
כרום הגדרות > New in private windowNo comments: