Saturday, October 31, 2009

סְגֻלָּה


'סְגֻלָּה' הוא מיזם העוסק במיפוי שיתוף הפעולה של המקומיים עם הנאצים באזורי הכיבוש. המיזם עושה שימוש במגוון כלי ווב 2.0 כמו 'גוגל כדור הארץ' 'גוגל מפות' סרטוני PhotoStory3 ספרים מקוונים ובלוגים.


View Segula סגולה in a larger map

...
כי אתה בחרתנו מכל העמים,
מנורווגים, מצ'כים, מבריטים.
ובצעוד ילדינו אלי גרדומים,
...
מכל העמים/ נתן אלתרמן

No comments: