Saturday, October 24, 2009

הוספת מכונת תרגום לבלוג

מרכז שליטה > פריסה > רכיבי הדף > הוסף גאדג'ט > HTML/Java script כותרת: בחר שפה לתרגום תוכן: הדבק כאן את תוכן הקוד שתוריד בכתובת הבאה:
http://todanet.googlepages.com/GoogleTranslator.txt
(אם לאחר הורדת הקובץ הוצגה תיבה התרגום ולא הקוד המבוקש יש לפעול בדרך הבאה: כאשר התיבה מוצגת על המסך בחר בדפדפן בתפריט הראשי View תצוגה > Source מקור > העתק מכאן את כל הקוד שיתגלה)
שמור.
הערה: את כותרת הגאדג'ט כדאי להקליד בשפה שבה ייעשה השימוש הרב ביותר למשל: אנגלית.

No comments: