Saturday, October 31, 2009

קהילת בוֹזוֹד-אוּי-פָאלוּ

הסוֹבוֹטניקים - פרשה מיוחדת בתולדות השואה של יהודי טרנסילבניה היא פרשת יהודי הכפר בוֹזוֹד-אוּי-פָאלוּ. Bozodujfalu.
ברבע האחרון של המאה ה-19 התגיירו רשמית תושבי כפר הסוֹבוֹטניקים ממוצא סקלי Szekely וייסדו קהילה יהודית. בנו בית כנסת, העסיקו רב ושוחט ושמרו בקפדנות על מצוות הדת לפי ההלכה.
בתקופת השלטון ההונגרי 1940-1944 היה היחס כלפיהם כאל יהודים לכל דבר. גם בני כפר זה נלקחו לפלוגות של עבודות כפייה. בתקופת השלטון הנאצי נלקחו כולם לגיטו שבארדו-סאנט-ג'יורג' ומשם לגיטו בוואשאר-האיי.
הכפר לא קיים יותר. בשנת 1988 הוצף הכפר במים, בפקודת רודן רומניה צ'אוצ'סקו הוצף כל העמק בו שכן בעבר הכפר.

אתר הזכרון לבני כל הדתות שחיו בכפר
אלבום

No comments: