Saturday, November 21, 2009

גוילי אש > במכחול > פלדמן, מרדכי


פלדמן, מרדכי (מוטל, מוטקה)

בן בלהה ויהודה, נולד ביום כ"א באייר תרפ"ו (5.5.1926) בעיר סארני, פולין. עם תחילת מלחמת-העולם השנייה, בעודו ילד, החלה תקופת-נדודיו הגדולה. בשנת 1941 ברח עם אחיו ואחיותיו לרוסיה וישב 4 שנים באורל. שם סיים בית-ספר מקצועי ועבד שנתיים כעוזר לנהג-רכבות. הוא אהב את מקצועו, אך בהזדמנות הראשונה לצאת את רוסיה עבר לגרמניה לקיבוץ-הכשרה. אחרי תקופת-עבודה, עלה עם אנשי הקיבוץ ארצה בספינת-המעפילים "לטרון". הספינה נתפשה בידי הבריטים ומעפיליה גורשו למחנה בקפריסין. בחוזרו מקפריסין התגורר בקרית חיים ועבד כמסגר.
בדצמבר 1947 התגייס לחטיבת "כרמלי". הוא סיים קורס חובשים והשתתף בפיצוץ גשרים וליווי שיירות לגליל המערבי. היה עלם שקט ובטוח, עליז ומתבדח, ונטע הרגשה של ביטחה ועוז בלב חבריו לנשק. כשרון הציור שלו נתגלה בשבתו במחנה בקפריסין ומאז הירבה לצייר. ציורו האחרון היה "מבצר יחיעם", אשר בחותרו אליו - נפל. ביום ט"ז באדר ב' תש"ח (27.3.1948) בשעות הצהריים יצאה מנהריה שיירה ובה 7 כלי רכב ו90- אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות החשכה הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב ומרדכי ביניהם. הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.

No comments: