Saturday, November 21, 2009

גוילי אש > במכחול > לוינגר, ליפמן יום-טובלוינגר, ליפמן יום-טוב (לאצי)

בן גיזלה ואדוארד, נולד ביום ז' בכסלו תרפ"ג (27.11.1922) בעיר ניטרא, סלובקיה ועלה ארצה בשנת 1939. בחוץ-לארץ סיים בית- ספר תיכון. הוריו ואחותו נספו בתקופת מלחמת-העולם השנייה. בארץ הצטרף לקבוצת הנוער אשר היתה בהכשרת "גורדוניה" בקבוצת שילר. שם עבד בנגרות ובגידול בקר ונודע בקרב חבריו כחובב אמנות ואף כצייר מחונן וכחבר נעים-הליכות וחביב על כל מיודעיו. אמן בכל הוויתו, אוהב את היפה והטוב. באחד ממכתביו כתב: "...למען היפה והטוב אנו חיים; רק את הצד הזה רצוני להרבות לי ולכל אלה שמסביבי..."
יום-טוב התנדב לצבא הבריטי במלחמת-העולם השנייה ושירת בו בשנים 1941-1946, בארץ ובמצרים. גם בימי שירותו זה השתלם בציור. בשלהי המלחמה התמסר לעבודה בקרב הפליטים ולימד את הצעירים שבהם.
אחרי שובו מהצבא הצטרף לקיבוץ כפר מסריק שבעמק זבולון, שם נשא אישה. התמסר לעבודת המשק, וראה בה מקור לחוויה עמוקה.
יום-טוב היה בין מלווי השיירה לקיבוץ יחיעם הנצור. עם צאתו אמר לחברו הטוב: "אם לא אשוב, אדע בשביל מה נפלתי". ביום ט"ז באדר ב' תש"ח (27.3.1948) בשעות הצהריים יצאה מנהריה שיירה ובה 7 כלי רכב ו90- אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות החשכה הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב. ויום- טוב ביניהם. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.
הקיבוץ הקדיש חוברת-זיכרון לשני חברים ששכל: "לזכר חברינו לאצי ואריה" (אייר תש"ט) והחליט שבית-התרבות בכפר מסריק ישא את שמם (של לאצי ואריה). השאיר בעיזבונו ציורים רבים בעלי ערך אמנותי.
קישורים
השואה בסלובקיה - קובץ וורד להורדה
ציר זמן
1922 יום טוב נולד
1935 בר מצוה
ספטמבר 1938 - חבל הסודטים נמסר לגרמניה
אוקטובר 1938 שינוי לרעה במצב היהודים בסלובקיה
1939 יום טוב עולה לישראל, משפחתו נשארת בסלובקיה.
יולי 1940 בסלובקיה מונהג משטר נאציונל סוציאליסטי (בהוראת היטלר)
יולי 1941 סלובקיה משגרת משלחת לפולין כדי ללמוד מהגרמנים אופן הקמת מחנות עבודה (עבור יהודי סלובקיה)
1941 יום טוב מתנדב לצבא הבריטי (עד 1946)
ספטמבר 1041 - אושר "הקודקס היהודי" (חוקים אנטי יהודיים)
אפריל 1942 תחילת גירוש יהודי סלובקיה
1946 יום טוב חוזר לארץ ומצטרף לכפר מסריק ונושא אישה
מרץ 1948 יום טוב נופל בשיירת יחיעם

No comments: