Friday, November 06, 2009

טבלה עם תמונת רקע וקישורי Snap


the RelatioNet project
משפחת שורצמן מוצאה בעיירה קטנה בגליציה היום דרום פולין ושמה לסקו או לינסק באידיש משפחת פדר מוצאה באזור סוסנוביץ המשפחה עברה לעיירה קטנה ששמה פיליצה או פילץ באידיש כ-80 ק"מ צפונית לקרקוב. משפחת פדר נספתה כמעט כולה בשואה. זיסל פדר שרדה יחידה מכל משפחתה. את השואה עברה במחנות עבודה, מעצר ומוות בנסותה לשמור על אחיותיה הצעירות. לאחר השואה עלתה לישראל באוניית מעפילים שנתפסה וגורשה לקפריסין שם הכירה את משה שורצמן ושם נישאו. משה איבד את משפחתו בשואה, אשה ושלושה בנים גורש אף הוא לקפריסין לאחר שנות עבודת פרך בסיביר לשם גורש. הזוג עולה לישראל ונקלט באוהל במחנה העולים גבעת אולגה שם נולד בנם הבכור צבי. לאחר זמן הם "מתנחלים" בדירת חדר על גג בית ביפו בו גרו קודם ערבים שברחו. השיפור ברמת חייהם שנבע מעבודה קשה ופיצויים שקיבלו כניצולי שואה איפשר למשפחה שבינתיים התרחבה עם הולדת מיכאלה, חיה ואיילה לעבור לבני ברק לדירת 2.5 חדרים שם התאקלמו במהירות, גידלו את ילדיהם, ובטרם זכו להנות ממלוא פירותיהם נפטר משה בשנת 1970 ממחלה קשה, זיסל המשיכה לבדה עד שנפטרה גם היא ממחלה קשה ב 1995. ילדיהם נישאו והקימו משפחות דתיות הפזורות ברחבי הארץ.

משה פנחס שורצמן נולד ב 1898 בלסקו גאליציה בדרום פולין 15 ק"מ מסאנוק במשפחה חסידית להוריו צבי הערש ולאמו [?] שנפטרה בילדותו. למשה היה אח יצחק מאותה אם ושניהם גדלו כבנים חורגים במשפחת אביו שנישא מחדש לפרידה שהולידו עוד שבעה ילדים.יצחק שהיה ציוני עלה לישראל ב-1933 והקים את ביתו בקריית שלום בת"א.משה פנחס למד בבחרותו בישיבת חכמי לובלין ולכשהגיע לפרקו נישא לפייגה לבית רנד - סלומון מסאנוק. בסאנוק הקימו את ביתם, הם התפרנסו מחנות למכירת דברי סדקית וצרכי בית ספר שהייתה בשוק הקטן, משה פנחס היה מעין 'סוכן נוסע' של החנות ברחבי קרוסנו ואף מעבר לגבול הפולני רוסי. נולדו להם שלושה בנים: יעקב, אריה ונחום.בספטמבר 1939 כמה ימים לאחר כניסת הכובש הנאצי לסאנוק שלאחר חלוקת פולין על פי הסכם "ריבנטרוב-מולטוב" מספטמבר 1939 היתה לחלק מרוסיה בעוד לסקו היתה בשטח גרמניה נפרדו דרכיהם. משה נתפס ונשלח - גורש לסיביר, פייגה וילדיה נשארו בסאנוק עד אשר נשלחו יחד עם כל יהודי סאנוק למחנה ZASLAW משם נלקחו לבלזץ ושם ע"פ עדות הניצול היחיד מבלזץ מר מלר [?] יליד סאנוק נורו בראשם בראש השנה 1942 [תש"ב] וגופותיהם נשרפו. הפגישה בין שרידי משפחת רנד-סלומון מסנוק המחותנים של משה פנחס לבין מר מלר התקיימה לאחר המלחמה במחנה העקורים Schlachtensee בברלין.משה שרד, ניסה להעפיל לישראל ושוב גורש לקפריסין שם נישא לזיסל לבית פדר ילידת פיליצה פולין [1915] ששרדה את אימי השואה יחידה מכל משפחתה.

http://scmo98sapo.blogspot.com/


No comments: